Üldhooldekoduteenus

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla
[SHS § 20 (1)].

Hooldekodu
HOOLDEKODU asub Jüris, Lehmja tammiku äärel.
Alustasime oma tegevust 10.07.1996. aastal
Pakume, nii tähtajalist kui ka tähtajatut, ööpäevaringset üldhooldekodu teenust. Hooldekodus on elanike kasutada 12 tuba. Toad on 1-, 2- ja 3-kohalised.

Teenusele taotleja või tema esindaja pöördub Rae vallavalitsuse poole ja esitab

  • avalduse Rae vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalametile (seda saab teha ka valla kodulehe e-teeninduse kaudu; vajalik ID-kaart)
  • isikut tõendava dokumendi
  • koopia Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsusest või pensionitunnistusest
  • väljavõtte haigusloost koos perearsti kinnitusega üldhooldekodusse paigutamise vajadusest
  • elanike registri tõendi alalise elukoha ja perekonna koosseisu kohta.